รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญของ Palliative Care สำหรับการสร้างบริการทางการแพทย์ให้สมบูรณ์ของประเทศไทย” ณ รพ.คูน ในวันศุกร์ที่ 9 ก.ย.65

10
Share