พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค และคณะ เผ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

2
Share