คุณสิริพร จังตระกุล และคณะ รับมอบรถมินิบัส จาก บจก.เมืองไทยประกันชีวิต และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม เพื่อใช้ในการรับบริจาคโลหิต จ.ขอนแก่น

10
Share