เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี และ รพ.โพธาราม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2เหล่ากาชาด มตช บริจาคโลหิต
Share