ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ร่วมส่งมอบยาและเวชภัณฑ์จาก บจก.ไมเนอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล โดยมีเอกอัครราชทูตศรีลังกา รับมอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติเศรษฐกิจภายในประเทศ

1.1วิเทศสัมพันธ์ สยร มอบเงิน
1.2วิเทศสัมพันธ์ ทพ มอบเงิน
1.3วิเทศสัมพันธ์ ผจกรว มอบเงิน

Share