รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล รับมอบเงินบริจาค จาก บ.ไบเออร์สดอร์ฟ จากโครงการ ‘Nivea Pride: Be Proud Of Your Skin’

8
Share