รพ.จุฬาฯ ขอเชิญสตรีเข้าร่วมโครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านมสตรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

8รพ.จุฬา ทร มะเร็งเต้านม
Share