ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคต้อกระจกและผ่าตัดโรคตาอื่น ๆ

 

1.2สนง.บริหารกลาง มตช จักษุ
1.1สนง.บริหารกลาง ทร จักษุ

 

Share