คณะกรรมการกาชาดกล่าวถึง “น้ำผึ้งมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของเยเมน”

5น้ำผึ้ง กาชาดสากล (บกพ)
Share