นายเตช บุนนาค และคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ AHA Center Executive (ACE) Programme รุ่นที่ 7 จาก 10 ชาติอาเซียน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

1
Share