ไอคอนสยาม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดโครงการ “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 65 ในวันที่ 29 มิ.ย. 65 ณ บริเวณสุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

4
Share