รพ.จุฬาฯ พัฒนาเทคโนโลยี AI “DeepGI” ตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ นวัตกรรมการแพทย์ Next Gen โดยระบบนี้จะวิเคราะห์และค้นหาความผิดปกติในลำไส้ ซึ่งมีความแม่นยำในการวินิจฉัยกว่าร้อยละ 90

4