กิ่งกาชาด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

C-190711009150
Share