กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ห้างแว่นท็อปเจริญ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล 76 จังหวัด ให้ได้รับการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น

11
Share