อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบเงินจากกองทุนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 100,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย

1
Share