รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บมจ.ไออาร์พีซี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่องานทางการแพทย์ ณ รพ.จุฬาฯ

9
Share