สภากาชาดไทย จ.น่าน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน

4
Share