สภากาชาดไทย ชวนชม “นิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย” ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำรายได้สมทบทุนโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

1

 

Share