สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้บริจาค ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมสุขภาพเต็มร้อย” เพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริจาคที่ให้การสนับสนุนสภากาชาดไทย

C-190709005022