บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) มอบชุดกรองเม็ดเลือดขาว ให้แก่สภากาชาดไทย

4
Share