นายก อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับ รพ.ท่าช้าง ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาจากสภากาชาดไทย เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนฟรี

1