นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสของสภากาชาดไทย

1
Share