ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดโครงการบริจาคโลหิตเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิต ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

6
Share