ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารจากแบรนด์ในเครือซีอาร์จี ในโครงการ “ซีอาร์จี อิ่มนี้เพื่อทีมแพทย์” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

4
Share