รพ.หัวเฉียว ชวนร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ 1 คนให้หลายคนรับ” เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

9
Share