ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “เติมรักให้กัน ยิ่งให้ยิ่งได้ใจ” ตลอดเดือนกุมภาพันธ์

9