นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจากบริษัท MAGIC BOX GROUP เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย Extended OPD รพ.จุฬาฯ

1
Share