นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก บมจ. มั่นคงอินเตอร์ฟีด สมทบทุนช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

4
Share