รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ และ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ต้อนรับศ.ดร.กอตอลิน กอริโก ศ.ดร.นพ.ดรู ไวส์แมน และ ศ.ดร.ปีเตอร์ คัลลิส ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.2564 ในโอกาสมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

5
Share