นายแผน วรรณเมธี แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดปี 2562 ในโอกาส พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรี UNAIDS วันที่ 3 ก.ค.62
ทูตสันถวไมตรี UNAIDS

Share