บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง จัดกิจกรรม “ทำดี 20 ปี BLS” มอบเงินให้แก่สภากาชาดไทย

7