นายเตช บุนนาค รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จาก คุณคริสตอฟ ซุตแตร์ (ICRC) เพื่อใช้ในหอผู้ป่วยสนามสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19

3