ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง” ปีที่ 6 เนื่องในวันปอดอักเสบโลก ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

4