ศูนย์บริการโลหิตฯ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สนง.จัดการทรัพย์สินจุฬาฯ จัดกิจกรรม “สุขใจ…ให้โลหิต” ชวนร่วมบริจาคโลหิตที่ขาดคลานจากสถานการณ์โควิด-19 ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์
ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรม “สุขใจ...ให้โลหิต”