นพ.เพชร อลิสานันท์ รับมอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม ช่วยเหลือสังคมต้านภัยโควิด-19 จาก คุณวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ และคณะ
รับมอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม ช่วยเหลือสังคมต้านภัยโควิด-19

Share