หุ่นฝึกตรวจจอตา “Oph-Sim” จากทีมวิจัยคณะแพทย์-วิศวะ จุฬาฯ
หุ่นฝึกตรวจจอตา “Oph-Sim” จากทีมวิจัยคณะแพทย์-วิศวะ จุฬาฯ

Share