สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมรักแม่ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ THERMOMIXER สำหรับสกัด DNA เซลล์มะเร็งแก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ รพ.จุฬาฯ
เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้ รพ.จุฬาฯ

Share