บมจ. บัตรกรุงไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่” ชวนพนักงานสุขภาพดีร่วมกันบริจาคโลหิต
บริจาคโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่