รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบงานบริจาคจาก คุณสุรินทร์-คุณสมพร โอสถานุเคราะห์ มอบให้กับ รพ.จุฬาฯเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 90 ปี

บริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ