คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี เพื่อสมทบทุนโครงการพลังใจอาสาช่วยหมอสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค