ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตในโรงพยาบาลที่ต้องนัดผ่าตัดรักษาผู้ป่วย พร้อมรับเสื้อยืด “Blood Hero”

4-2