คุณภมรทิพย์ ศรีไพศาล มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่สภากาชาดไทย

4-2