ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมสมทบทุนส่งต่อความช่วยเหลือ ไปยังผู้เดือดร้อนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

10