นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมหารือการกำหนดแผนการดำเนินงานตามนโยบายของสภากาชาดไทยและการรณรงค์จัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อการให้บริการในพื้นที่ ณ ทน.ขอนแก่น

7