รศ.พญ.ดุจใจ ชันวานิชศิริ รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในโครงการ “BLOOD HERO” ปีที่ 2

14