นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ จาก บริษัท มาสด้า เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

7