นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมมอบชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น

4