คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก บลจ.กรุงศรี เพื่อสมทบทุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอสำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19”

3-1
3-2