บจก. เรนาสโซมอเตอร์ จัดโครงการ “ปันสุข ปันอิ่ม” ส่งมอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
บจก. เรนาสโซมอเตอร์ จัดโครงการ “ปันสุข ปันอิ่ม” ส่งมอบอาหาร ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ