ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนบริจาคโลหิต กู้วิกฤติ COVID-19 ในแคมเปญ“BLOOD HERO” ปี 2 เพื่อสำรองให้โลหิตแก่โรงพยาบาลที่ต้องนัดผ่าตัดรักษาผู้ป่วย

18